Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset
tuan

Chúc Giang sinh vui vẻ – GangNam Style

Chúc Giang sinh vui vẻ – GangNam Style Giáng Sinh 2012 và năm mới 2013 Vui vẻ nhé – Tuấn Hà – VINALINK
social-media-plan-microadvert

Xây dựng thương hiệu cá nhân thông qua Mạng xã hội

Tháng 4/2012 tại Venus cafe Nguyễn khang, tôi có 1 slide thuyết trình cùng với Mr Joe (Dâu Tây) về Xây dựng thương hiệu cá nhân. Tôi sẽ chia sẻ top 100 Tips các ứng dụng làm Personal Branding bằng Internet...