Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset
8104_10150958492010592_704375058_n

Social Media Marketing – Pro slide show

Ngày 30/09/2011 tại văn phòng CLB SEOViệt nam sẽ diễn ra buổi sinh hoạt chuyên đề “Social Media Marketing”  – Nội dung của chuyên đề lần này sẽ là các thuật toán của SN, làm thế nào để thực...
391437_378748705512520_925093613_n

Social Media Marketing : Phải tích hợp

Doanh nghiệp VN nên làm theo cách mà các Cty nước ngoài đã làm và thành công.  Tiếp thị truyền thông trên các mạng xã hội (social media marketing) không nên làm đơn lẻ mà phải tích hợp. Nếu chỉ...

35 chỉ số đo lường (KPI) của Social Media

A list of social interaction metrics / KPIs Alerts (register and response rates / by channel / CTR / post click activity) Bookmarks (onsite, offsite) Comments Downloads Email subscriptions Fans (become a fan of something / someone) Favourites...