Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset
guong_chieu_hau_kieu_moi

Khi xe hơi trở thành… facebooker

Sự phát triển của mạng xã hội với những công cụ như Facebook, Twitter, MySpace, YouTube… trong thời gian gần đây đã góp phần thúc đẩy, tạo nên nhiều thay đổi...